การเลือก และ การทดสอบผลิตภัณฑ์ล้างหน้า

การเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้า โดยอ่านองค์ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นชื่อสารเคมีที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการรู้จักสารต่างๆ เหล่านั้น การพยายามอ่านชื่อองค์ประกอบเพื่อตรวจดูว่าผลิตภัณฑ์นี้ เหมาะกับเราหรือไม่ จึงไม่สามารถทำได้ง่ายๆ อย่างไรก็ตาม หากมีเวลาพอ ก็สามารถนำชื่อสารแต่ละตัว ไปหาข้อมูลได้ไม่ยาก โดยสามารถใส่ชื่อสารเคมีแต่ละตัวลงใน search engin ทั่วๆ ไป ก้จะสามารถได้ข้อมูลสารเคมีเหล่านั้นมาพอสมควรที่จะประเมินความปลอดภัยได้ โดยสามารถใช้การหาร่วมกับคำสำคัญอื่นๆ เช่น ความปลอดภัย การแพ้ ผิวหนัง เป็นต้น

หลักการในการอ่านชื่อองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ชื่อสารที่มาก่อน หมายถึงสารนั้นมีปริมาณมากในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้นสารอันตรายจำพวกสารกันเสีย ควรอยู่ในลำดับท้ายๆ โดยควรดูว่าผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ใช้สารกันเสียมากๆ (สารกันเสียควรอยู่ในลำดับท้ายๆ) และไม่ควรใส่สารกันเสียหลายๆ ชนิด การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสารกันเสียมากๆ (ทราบจากการที่สารกันเสียไม่ได้อยู่ในลำดับท้ายๆ) ส่งผลในทางลบต่อสมดุลจุลินทรีย์ตามธรรมชาติของผิว จำเป็นต้องเลี่ยง

            สำหรับผิวแพ้ง่าย ผิวแห้ง ผิวเด็ก ผิววัยรุ่น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนองค์ประกอบน้อยๆเพื่อลดโอกาสการแพ้สารต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบอยู่ที่ ไม่เกิน 10 ตัว การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนองค์ประกอบน้อยๆ ทำให้การตรวจสอบแต่ละองค์ประกอบสามารถทำได้โดยไม่ต้องลงแรงมากนักด้วย

การเลือกผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้วยการทดลองใช้

หากการตรวจสอบองค์ประกอบยุ่งยากเกินไป สามารถเลือกหาผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้วยการสังเกต หลังการใช้งานด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

เหตุผลของการทดสอบนี้คือ หากผลิตภัณฑ์ล้างหน้าไม่ทำลายเกราะผิว ผิวจะไม่รู้สึกแห้งตึงหลังการล้างหน้า ความรู้สึกแห้งตึงที่ต้องรีบทามอยเจอไรเซอร์นั้น แสดงว่าผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ใช้มีความแรงเกินไป สามารถขจัดไขมันได้ดีเกินควร ทำให้สมดุลตามธรรมชาติของผิวเสียไป

เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสม ก็ไม่ควรเสียดาย เพราะปัญหาผิวหน้าจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองตามมามากกว่า แนะนำให้นำไปใช้ล้างมือได้ ไม่จำเป็นต้องทิ้ง

           

การเลือกผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางแบบกันน้ำ

หากมีการลงรองพื้น หรือใช้เครื่องสำอางที่กันน้ำ ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าประเภทโฟม หรือเจลล้างหน้า (ผลิตภัณฑ์แบบใช้กับน้ำ) ไปทำความสะอาดโดยตรงและคาดหวังให้เครื่องสำอางหลุดออกด้วยวิธีนี้ ทั้งนี้เพราะ ผลิตภัณฑ์แบบใช้กับน้ำที่สามารถล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้ จะมีองค์ประกอบเป็นสารชะล้างที่แรงมาก จึงไม่เหมาะกับผิวหน้า วิธีที่ควรทำคือใช้น้ำมันเช็ดเครื่องสำอางออกก่อน โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง จะละลายเครื่องสำอางได้ดี และเมื่อเช็ดดีแล้ว จึงค่อยทำการล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ล้างหน้าแบบใช้น้ำล้างอีกทีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากเป็นเพียงผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่ได้มีสมบัติกันน้ำ หรือเป็นการทาแป้งฝุ่นธรรมดา ก็สามารถล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทเจล หรือโฟมล้างหน้าได้เลย

น้ำมันที่นำมาเช็ดเครื่องสำอาง สามารถเป็นน้ำมันมะพร้าง มิเนอรัลออยล์ หรือน้ำมันอื่นๆที่ใช้กับผิวได้ง่ายๆ หรือจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำสำหรับเช็ดเครื่องสำอางโดยตรงก้ได้

หลักการที่พึงทราบคือ ในการเช็ดล้างต่างๆ ควรทำเบาและเร็ว ทำสอง ถึงสามครั้งเบาๆ ดีกว่าโหมทำแรงๆด้วยน้ำยามากๆทีเดียว เมื่อเช็ดเสร็จแล้ว ก้ล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์แบบใช้น้ำ โดยล้างสักสองรอบ รอบแรกล้างเร็วๆ รอบที่สองล้างน้ำออกให้เกลี้ยง