บทความ

7 ข้อที่ควรทราบก่อนเลือกเจลแต้มสิว

โดย พญ ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
สิ่งที่ควรสังเกตในการเลือกผลิคภัณฑ์ล้างหน้า

โดย พญ ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล
ประเภทเจลแต้มสิวและวิธีเลือก

โดย เภสัชกร คุณาวุธ จิรัฐติกร
การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า

โดย เภสัชกร คุณาวุธ จิรัฐติกร
งานวิจัยอันเป็นที่มาของ ทาร์เกตรีรีสเทคโนโลยี

การซึมลงผิวของสารสกัดจากพืชเมื่อใช้ “ทาร์เกตรีรีสเทคโนโลยี”

ทำไมเจลล้างหน้าควรมีค่าความเป็นกรด-เบสอยู่ที่ 4-5
ความสำคัญของค่ากรด-เบสในเจลล้างหน้า
เทคโนโลยีที่ช่วยหยุดการสลายตัวของสารสกัดจากธรรมชาติ
การหยุดการสลายตัวของสารสกัดจากธรรมชาติด้วยการใช้อนุภาคทาเรล
สารชะล้างที่เป็นมิตรต่อทั้งร่างกายและสิ่งแวดล้อมที่สร้างจากหน่วยย่อยของโปรตีน (กรดอะมิโน)
การออกแบบและสร้างสารชะล้างจากหน่วยย่อยของโปรตีน