สิว

ทั่วโลกมีคนเป็นสิวประมาณ 650 ล้านคน (9.4% ของประชากรโลก) สิวครองอันดับ 8 ของโรคที่แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก1,2 สาเหตุของการเกิดสิวมีหลายปัจจัย เช่น การไม่สมดุลของระดับฮอร์โมนในร่างกาย และระบบภูมิคุ้มกันและพันธุกรรมในแต่ละบุคคล3

ความเข้าใจแบบเก่าของสิวคือ สิวเริ่มเกิดขึ้นเพราะมีการผลิตน้ำมันของต่อมไขมันใต้ชั้นผิวที่มากเกินไป ตามด้วยการที่ชั้นผิวหนังเกิดการหนาตัวขึ้น มีการสะสมของแบคทีเรีย และสุดท้ายก็นำไปสู่การอักเสบ

ความรู้และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสิวต่างไปจากเดิม โดยความเข้าใจใหม่ได้จัดสิวเป็นเป็นโรคหนึ่งของการอักเสบ โดยมีการอักเสบแบบแบบเล็กๆที่มองไม่เห็นในตอนแรก (Micro-inflammation) เป็นสาเหตุหลักในการเริ่มต้นของวงจรสิว4,5 

ปัจจุบันสิวถูกจัดเป็นหนึ่งในหกของโรคอักเสบเรื้อรัง (โรคทั้งหก ได้แก่ โรคดื้ออินซูลิน โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคดัชนีมวลกายสูง และ โรคสิว) ที่เกี่ยวข้องการทำงานที่มากเกินไปของ คอมเพลกซ์ที่ควบคุมระดับสารอาหาร/พลังงาน/สภาวะรีดอกซ์ และการสังเคราะห์โปรตีนในร่างการมนุษย์ (mTORC1 protein complex)6


เอกสารอ้างอิง

  1. Rocha, M. A.; Bagatin, E., Adult-onset acne: prevalence, impact, and management challenges. Clin Cosmet Investig Dermatol 2018, 11, 59-69.
  2. Vos, T. et. al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012, 380 (9859), 2163-2196.
  3. Dréno, B. et. al., Nonprescription acne vulgaris treatments: Their role in our treatment armamentarium—An international panel discussion. Journal of Cosmetic Dermatology 2020, 19 (9), 2201-2211.
  4. Dréno, B., What is new in the pathophysiology of acne, an overview. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017, 31 Suppl 5, 8-12.
  5. Dreno, B.;  Pecastaings, S.;  Corvec, S.;  Veraldi, S.;  Khammari, A.; Roques, C., Cutibacterium acnes (Propionibacterium acnes) and acne vulgaris: a brief look at the latest updates. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2018, 32, 5-14.
  6. Melnik, B. C., Acne vulgaris: The metabolic syndrome of the pilosebaceous follicle. Clinics in Dermatology 2018, 36 (1), 29-40.


Sciences of Acne